banner

Přestavby kotlů na tuhá paliva

Přestavby stávajících kotlů na tuhá paliva pro kombinovaný provoz s automatickým i ručním přikládáním

Vzhledem k tomu, že je v poslední době všeobecně kladen důraz na ekologii a zároveň ekonomiku provozu systémů vytápění a ohřevu vody, týkající se i systémů s kotli na tuhá paliva, ve velkém měřítku se rozšiřuje využití automatických systémů pro klasické kotle.
Výrobcům těchto zařízení se podařilo dosáhnout vysoké úrovně v tomto směru a lze již říci, že kvalitní automatický kotel se komfortem provozu a obsluhy blíží provozu plynového kotle, přičemž provozní náklady jsou oproti plynu či elektrice podstatně nižší a kvalita spalování i spotřeba paliva je nesrovnatelná s ručním přikládáním ve stejném typu kotle.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem dochází k výměnám starých kotlů na tuhá paliva za automatické kotle.
V případě, že je instalován například starý litinový kotel s ručním přikládáním, není vždy nezbytně nutné provést kompletní výměnu kotle. Existuje možnost, nejen u litinových kotlů, provést přestavbu takového kotle na automatický. Zatímco nový kotel s automatickým přikládáním lze koupit v cenové relaci řádově 70-90 tis.Kč, je možné stávající kotel přestavět na automat s finančními náklady cca 50% oproti kompletní výměně. Výsledný efekt je shodný s tím, že u litinového kotle vpodstatě stáří kotlového tělesa nehraje roli vzhledem k jeho životnosti a kvalitě litiny, která se dříve k výrobě kotlů používala.
Při zvažování přestavby ocelového (plechového) kotle je dobré zohlednit stáří stávajícího kotle, neboť tyto kotle mají na rozdíl od litinových životnost značně omezenou.
Existuje spousta výrobců i více systémů hořáků automatických kotlů. Vzhledem k tomu, že tato zařízení nejsou žádnou novinkou a na trhu se vyskytují již delší dobu, lze hodnotit přednosti i nedostatky jednotlivých variant i výrobců.
My nabízíme po zkušenostech z již realizovaných zakázek a instalací, které jsme v minulých letech provedli, zejména výrobky české firmy Kovarson.
S tímto výrobcem máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Výrobky, ať již kompletní kotle, nebo přestavbové sady, obsahují podavače s ocelovým masivním šnekem se středovým hřídelem uloženým na obou koncích a univerzálním čtvercovým ocelovým hořákem s litinovým límcem, který se v současné době jeví jako velmi spolehlivý pro nejrůznější druhy paliv aniž by zejména u agropaliv nastávaly problémy se zanášením nebo napékáním hmoty, jak se tomu děje u retortových hořáků.
 Uvedený výrobce disponuje kotli certifikovanými pro emisní třítu 3, 4 a 5 i výrobky splňujícími požadavky na Ekodesign a certifikace na emisní třídy 3 a 4 se vztahuje zároveň na přestavby starých litinových kotlů Viadrus a Dakon, což svědčí o kvalitě zařízení vyvinutého tímto výrobcem. Podmínkou získání certifikátu přestavěného stávajícího kotle je použití všech komponentů originálních dodaných výrobcem a provedení přestavby autorizovanou smluvní firmou, kterou jsme se stali po zkušenostech s výrobky společnosti Kovarson.
Další informace a fotogalerii realizovaných zakázek pro Vás připravujeme...
  
AKTUÁLNĚ: 

Rozšířili jsme nabídku našich služeb o zemní práce kráčejícím rypadlem Kaiser KAMO. Jedná se kromě běžných terénních a výkopových prací zejména o práce v těžko dostupných terénních podmínkách, mimo jiné o čištění a úpravy menších vodních toků, rybníků a terénní práce pro zadržování vody v krajině apod.

Nabízíme dopravu třístranným sklápěčem Multicar M25, zejména pro dostupnost do míst, kde není prostor pro větší techniku. Nosnost 2 Tuny, kontakt na tel.:776-644-2221.1.2023:
Přejeme všem mnoho úspěchů a spokojenosti v roce 2023 a těšíme se na další spolupráci v tomto roce

10.8.2020:

Připravujeme rozšíření služeb o možnost výškových prací z montážní plošiny instalované na hydraulické ruce s dosahem do výšky až 17metrů a bočním dosahem 14metrů od vozidla.5.6.2020:

Vzhledem k rozsáhlým organizačním změnám souvisejícím s naší činností průběžně upravujeme a doplňujeme informace na webu tak, aby byly aktuální.

Tato změna může nějakou dobu trvat, děkujeme za pochopení.

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky, nebo mailem. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.