banner

Solární systémy


  V současné době, kdy energie i paliva neustále zdražují, přemýšlí většina lidí o nejrůznějších způsobech, jak minimalizovat náklady spojené s provozem domácností a  jakýchkoli objektů všeobecně.
  Možností je hned několik. Úspory na vytápění či klimatizování zateplením budovy, snížení spotřeby el.energie použitím modernějších elektrospotřebičů s "lepším energetickým štítkem" apod.
  My nabízíme alternativu pro úspory energie v oblasti ohřevu teplé užitkové vody a přitápění v objektech, dále pak podle nejnovějších trendů alternativní zdroje technologického tepla  v průmyslu.
  Základní myšlenkou je fakt, že na rozdíl od ostatních zdrojů, SLUNCE NEZDRAŽUJE.

Mapa slunečního svitu v České Republice:

Existuje mnoho výrobců, prodejců a montážních firem, které se zabývají solárními systémy na ohřev vody a přitápění. Je zároveň mnoho různých systémů, které se liší konstrukcí kolektorů, způsobem, jak se předává teplo uvnitř kolektoru a dalšími faktory.
Systém, který nabízíme my, patří mezi špičkové moderní technologie HEAT PIPE.
 Pořizovací náklady systémů heat pipe jsou sice o něco vyšší, než u ostatních systémů, avšak vzhledem k vysokým ročním ziskům je návratnost takového systému srovnatelná s konkurencí.
 O tom, že námi dodávané solární systémy jsou skutečně ekonomicky zajímavé, svědčí i fakt, že po pozastavení příjmu nových žádostí do dotačního programu Zelená úsporám nás i nadále oslovují další zákazníci s poptávkami a realizujeme nové zakázky i bez dotací v hojném počtu. Námi dodávané solární kolektory jsou vyvinuty přímo pro zeměpisné polohy odpovídající i České Republice tak, aby byly zisky s ohledem na pořizovací náklady v co nejlepším poměru. Na trhu je řada systémů  s nižší cenovou úrovní. Velmi často se však jedná o zařízení konstruovaná do poloh s vyšším slunečním svitem (jih Evropy apod.), které v našich podmínkách reálně dosahují podstatně menšího výkonu, jelikož intenzita slunečního záření neodpovídá konstrukčním předpokladům takových zařízení. Dochází pak k podstatnému prodloužení návratnosti takového zařízení.
 Naším cílem je především spokojený zákazník, který doporučí systém dalším zájemcům, a proto upřednostňujeme kvalitu a individuální přístup k jednotlivým projektům.
 O tom, že náni dodávané kolektory splňují kriteria udávané kvality a parametry uváděné pro tyto výrobky jsou pravdivé a nezkreslené, svědčí certifikát Keymart, který jsme pro naše výrobky získali.

  

  

AKTUÁLNĚ: 

Rozšířili jsme nabídku našich služeb o zemní práce kráčejícím rypadlem Kaiser KAMO. Jedná se kromě běžných terénních a výkopových prací zejména o práce v těžko dostupných terénních podmínkách, mimo jiné o čištění a úpravy menších vodních toků, rybníků a terénní práce pro zadržování vody v krajině apod.

Nabízíme dopravu třístranným sklápěčem Multicar M25, zejména pro dostupnost do míst, kde není prostor pro větší techniku. Nosnost 2 Tuny, kontakt na tel.:776-644-2221.1.2023:
Přejeme všem mnoho úspěchů a spokojenosti v roce 2023 a těšíme se na další spolupráci v tomto roce

10.8.2020:

Připravujeme rozšíření služeb o možnost výškových prací z montážní plošiny instalované na hydraulické ruce s dosahem do výšky až 17metrů a bočním dosahem 14metrů od vozidla.5.6.2020:

Vzhledem k rozsáhlým organizačním změnám souvisejícím s naší činností průběžně upravujeme a doplňujeme informace na webu tak, aby byly aktuální.

Tato změna může nějakou dobu trvat, děkujeme za pochopení.

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky, nebo mailem. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.